bg-03

Кингтон мобилен повторувач за покривање во зградата

Како функционираат Kingtone Repeater Systems во зградата?

Преку антените со голема засилување поставени на просторот на покривот или на други достапни места, ние сме во состојба да ги зграбиме дури и најслабите надворешни сигнали кои значително слабеат кога влегуваме во зграда.Ова се прави со насочување на нашите антени кон јарболите на локалниот мрежен провајдер.Откако ќе се сними надворешниот сигнал, тој се испраќа кон нашиот репетитор преку коакс кабел со ниска загуба.Сигналот што влегува во системот на повторувачи добива засилување и потоа го реемитува сигналот низ одредена област. Со цел да се обезбеди покривање низ целата зграда, можеме да ги поврземе внатрешните антени со повторувачот преку кабелски и сплитер систем.Стратешки поставени омни антени се инсталирани низ зградата за да го дистрибуираат сигналот подеднакво до сите посакувани области.
Inbuilding coverage solution

Време на објавување: 18-ти февруари 2017 година