about_us_img1

КИНГТОН ЏИМТОМ

Мисија

Постојано обезбедувајќи одлични производи и услуги, беспрекорно поврзување на светот!

Визија

Да станете извонреден снабдувач на технологија и решенија за безжична комуникација!

Концепт

Златен квалитет, победи го светот.

Дух

Луѓето се ориентирани, технологијата на прво место;единство и напорна работа, посветеност и иновација.

Филозофија

Континуирана иновација, квалитетот победува.

Вредност

Континуирано создавајте вредност, остварувајте долгорочна вин-вин соработка со клиентите, добавувачите, вработените и акционерите.